Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi ustalane jest z Klientem indywidualnie na podstawie jednego ze schematów.  Ustalając wynagrodzenie bierzemy pod uwagę rodzaj i złożoność sprawy oraz nakład pracy.

Wynagrodzenie ryczałtowe i ryczałtowo godzinowe

Wynagrodzenie ryczałtowe stosowane jest w przypadku stałej obsługi prawnej i charakteryzuje się stałą wysokością bez względu na nakład pracy w danym miesiącu .  Wynagrodzenie ryczałtowo-godzinowe charakteryzuje się tym, iż w przypadku przekroczenia ustalonej ilości godzin świadczenia stałej obsługi, do wynagrodzenia ryczałtowego doliczane jest wynagrodzenie godzinowe za każdą godzinę ponad ustalony limit.

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe (success fee)

Wynagrodzenie charakteryzuje się tym, iż oprócz ustalonego z Klientem wynagrodzenia ryczałtowego Kancelaria otrzyma dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie ustalane jest od liczby godzin poświęconych na zlecenie. Rodzaj tego wynagrodzenia stosuje się zarówno do stałej obsługi jak i pojedynczych zleceń.